6 корака научног метода

click fraud protection

Научна метода је систематски начин учења о свету око нас и одговарање на питања. Кључна разлика између научне методе и других начина стицања знања јесте формирање хипотезе и затим тестирање експериментом.

Број корака може варирати од једног описа до другог (што се углавном дешава када података и анализа раздвојени су у засебне кораке), међутим, ово је прилично стандардни списак шест корака научне методе за које се очекује да знате за било коју научну класу:

Понекад се научна метода учи са седам корака уместо са шест. У овом моделу, први корак научне методе је давање опажања. Заиста, чак и ако формално не дате запажања, размишљате о претходним искуствима са предметом да бисте поставили питање или решили проблем.

Формална запажања су врста браинсторминга који вам може помоћи да пронађете идеју и формирате хипотезу. Посматрајте свој предмет и забележите све о њему. Укључите боје, време, звукове, температуре, промене, понашање и све што вас чини занимљивим или значајним.

Када дизајнирате експеримент, ви контролишете и мерите променљиве. Постоје три врсте променљивих:

instagram viewer
instagram story viewer